9 czerwca 2023 r. (piątek) biuro JMS jest zamknięte

9 czerwca 2023 r. (piątek) biuro JMS jest zamknięte

9 czerwca 2023 r. piątek biuro Administracji jest zamknięte.

Telefony alarmowe znajdują się na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

JMS Administracja