Aktualności

Najnowsze informacje, bieżące ogłoszenia i komunikaty nt. wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości

O firmie

JMS Administrowanie Zarządzanie Sprzątanie Maria Stepaniuk to wiodąca firma administrująca nieruchomościami na terenie miasta Białystok. Świadczone przez nas usługi oparte są o najwyższe standardy, wypracowane przez 21 lat funkcjonowania rodzinnej firmy. Zbudowaliśmy i umocniliśmy filary, na których dzisiaj opieramy swoją działalność.

Sprawdzone procedury

W zarządzaniu nieruchomościami stosujemy sprawdzone procedury, które przyczyniają się do obniżenia kosztów ponoszonych przez właścicieli, gwarantują poprawę stanu technicznego obiektów oraz wysoką jakość usług, związanych z administracją budynkami.

Współpraca z ekspertami

Współpracujemy z renomowaną kancelarią prawną, jak również z licznym zespołem doświadczonych specjalistów, inżynierów i rzeczoznawców.

Satysfakcja Klientów

Potwierdzeniem zadowolenia naszych klientów z jakości świadczonych przez JMS usług są wystawione przez nich referencje. Każda z nich ma dla nas ogromne znaczenie – daje satysfakcję oraz umacnia w przekonaniu, że wszystkie elementy naszej pracy tworzą jedną harmonijną całość.

Referencje

Zachęcamy do zapoznania się poniżej z opiniami naszych Klientów o świadczonych przez nas usługach.

21

lat doświadczenia

30

wspólnot pod opieką

3500

zadowolonych klientów

100

procent satysfakcji

Oferta

Nasza oferta skierowana jest do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych.

Administrowanie, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi i nieruchomościami
 1. Prowadzenie i uaktualnianie wykazu lokali i właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
 2. Wnioskowanie o zmiany umów w zakresie dostaw i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i zabezpieczenia Wspólnoty – łącznie z opinią prawną.
 3. Przechowywanie i aktualizacja dokumentacji i korespondencji Wspólnoty, w tym dokumentacji finansowej, technicznej, geodezyjnej.
 4. Bieżące relacjonowanie Zarządowi i właścicielom sytuacji finansowej Wspólnoty.
 5. Dbanie o stałą aktualną informację dotyczącą numerów telefonów alarmowych, dyżurnych konserwatorów, pogotowia technicznego i innych niezbędnych uzgodnionych z Zarządem.
 6. Usuwanie ogłoszeń, plakatów i reklam umieszczonych bez zgody Wspólnoty.
 7. Wysyłka i odbiór korespondencji i pism Wspólnoty w tym doręczanie indywidualnych zawiadomień Zarządu i Administratora – koszt JMS.
 8. Realizowanie uchwał Wspólnoty wspólnie z Zarządem Wspólnoty.
 9. Organizowanie – wspólnie z Zarządem – zebrań członków Wspólnoty, opracowywanie uchwał opiniowanych przez kancelarię radcy prawnego, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów, wysyłanie komunikatów o obowiązujących uchwałach.
 10. Zbieranie ofert i negocjowanie stawek dotyczących: ubezpieczenia budynku, remontów, modernizacji, inwestycji i wszystkich dostawców.
 11. Przygotowywanie korespondencji do członków Wspólnoty, dostawców oraz wszelkich instytucji.
Bieżąca eksploatacja wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości
 1. Utrzymywanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, w tym:
  • sprzątania klatek schodowych – codziennie zamiatanie, mycie na mokro do wysokości parteru, raz w tygodniu mycie klatek na mokro,
  • codzienne mycie drzwi wejściowych,
  • czyszczenie raz w tygodniu balustrad, parapetów i skrzynek pocztowych,
  • raz na dwa tygodnie sprzątanie pomieszczeń użytku wspólnego w piwnicach: korytarze, wózkownie, suszarnie, pomieszczeń wodomierzy i węzłów cieplnych, mycie ścian,
  • mycie okien w pomieszczeniach użytku wspólnego – dwa razy w roku (w okresie wiosenno-letnio-jesiennym raz na dwa miesiące).
 2. Codzienne sprzątanie śmietników.
 3. Utrzymywania i pielęgnacja zieleni i trawników w tym koszenie nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, podlewanie i podcinanie drzew, krzewów i żywopłotów, odchwaszczanie, nasadzanie kwiatów w skrzynkach, gazonach.
 4. Codzienne sprzątanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych położonych na terenie nieruchomości, a w okresie zimowym ich odśnieżanie i usuwanie śliskości – na bieżąco.
 5. Usuwanie drobnych napisów i malowideł z elewacji budynków Wspólnoty i części wspólnych.
 6. Jednorazowe wyposażenie Wspólnoty w drobne elementy typu: tablice ogłoszeń, wycieraczki, skrzynki kwiatowe itp.
 7. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja pojedynczych pomieszczeń wspólnych. Pozostały zakres dotyczący tych czynności obciąża Wspólnotę.
Obsługa bankowo-księgowa wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości
 1. Zebranie ofert do otwarcia rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
 2. Prowadzenie rozliczeń z dostawcami;
 3. Prowadzenie księgowości Wspólnoty, stosując uproszczone zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, odpowiedzialność za jej rzetelność i wiarygodność przed uprawnionymi organami;
 4. Rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i lokali w tym za: energię cieplną, energię elektryczną, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości stałych, remonty itp. zgodnie z uchwałami Wspólnoty oraz decyzjami Zarządu;
 5. Rozliczanie właścicieli wg wnoszonych zaliczek i ponoszonych kosztów wymienionych w ust. 4 oraz w oparciu o odczyty wodomierzy i ciepłomierzy;
 6. Windykacja zaległych opłat z uprawnieniami do ich dochodzenia na drodze sądowej i bieżące informowanie Zarządu i członków Wspólnoty;
 7. Przygotowywanie, w porozumieniu z Zarządem, projektów planu gospodarczego Wspólnoty;
 8. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty i informowanie wszystkich członków Wspólnoty;
 9. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań finansowych i informowanie Zarządu.
Eksploatacja nieruchomości
 1. Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 2. Dbałość o stan techniczny, sanitarny, pożarowy i porządkowy części wspólnej nieruchomości;
 3. Organizowanie przeglądów budynków, urządzeń i instalacji technicznych wymaganych przez Prawo budowlane oraz sporządzanie protokołów z przeglądów; koszty przeglądów ponosi Wspólnota;
 4. Zapewnienie konserwacji instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodnej, gazowej, domofonowej na części wspólnej nieruchomości przez uprawnione osoby;
 5. Zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego
 6. Usuwanie awarii oraz skutków awarii urządzeń, instalacji technicznych, elewacji budynków etc. – na części wspólnej nieruchomości na zasadzie pogotowia technicznego (numery telefonów Administratora oraz konserwatorów znajdują się na tablicach ogłoszeń). Koszty usuwania awarii i jej skutków nie obciążają Administratora, gdy zaistniały bez winy i uchybień z jego strony;
 7. Wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych:
  • naprawy pojedynczych uszkodzeń fragmentów rynien i rur spustowych, elementów obróbek blacharskich,
  • czyszczenie rynien i rur spustowych,
  • uzupełnianie drobnych ubytków farby na ścianach i sufitach pomieszczeń wspólnego użytku,
  • wymiana i uzupełnianie żarówek, włączników znajdujących się na części wspólnej nieruchomości,
  • zgłaszanie dewastacji i innych zdarzeń do ubezpieczyciela.

Galeria zdjęć przedstawiających administrowane przez nas Wspólnoty Mieszkaniowe.

Strefa właściciela

Strefa Właściciela to nowoczesne rozwiązanie dla korzystających z Internetu. Zaloguj się i uzyskaj dostęp do informacji na temat Twojego lokalu i Wspólnoty.

Kliknięcie w poniższy przycisk spowoduje przejście do strony logowania do systemu. W nowo otwartym oknie wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło otrzymane od administratora i zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem „Zaloguj”.

Po wpisaniu loginu i hasła nastąpi zalogowanie do serwisu, gdzie właściciel uzyska informacje dotyczące:
– rozliczenia opłat za media,
– listy własnych wpłat i bieżącego salda należności wobec Wspólnoty,
– kompletu uchwał i wyników głosowania,
– zestawu najważniejszych informacji o Wspólnocie.

By otrzymać login i hasło, pobrane za pomocą poniższego przycisku pełnomocnictwo właściciel (tylko i wyłącznie) powinien wydrukować, wypełnić, a następnie złożyć za okazaniem dowodu osobistego w siedzibie administratora od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00.

Kontakt

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą? Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Formularz kontaktowy

  JMS Administrowanie Zarządzanie Sprzątanie

  Maria Stepaniuk - nr lic. zaw.: 3540

  NIP: 542-158-50-06

  REGON: 050520657

  ul. Mickiewicza 48 lok. 202-203, 15-232 Białystok

  Poniedziałek - Piątek, 8.00 - 15.00

  +48 (85) 732 41 50

  marias@pro.onet.pl