2 maja 2024 r. biuro JMS jest zamknięte

2 maja 2024 r. biuro JMS jest zamknięte

2 maja 2024 r. (czwartek) biuro Administracji jest zamknięte.

Telefony alarmowe znajdują się na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

JMS Administracja