22 grudnia 2023 r. piątek biuro administracji jest zamknięte

22 grudnia 2023 r. piątek biuro administracji jest zamknięte

22 grudnia 2023 r. piątek biuro Administracji jest zamknięte.

Telefony alarmowe znajdują się na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

JMS Administracja