14 sierpnia 2023 r. poniedziałek biuro JMS jest zamknięte

14 sierpnia 2023 r. poniedziałek biuro JMS jest zamknięte

14 sierpnia 2023 r. piątek biuro Administracji jest zamknięte.

Telefony alarmowe znajdują się na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

JMS Administracja