02.04.2021r. (piątek) biuro JMS zamknięte

02.04.2021r. (piątek) biuro JMS zamknięte

Dnia 04 kwietnia 2021 r., (piątek) biuro JMS jest nieczynne.

W sprawach pilnych telefony alarmowe znajdują się na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Administracja